Vi är ett Linköpingsföretag som i huvudsak utför lokala och regionala tung- och specialtransporter.

Åkeriet består av tre tungdragarekipage specialanpassade för olika transportuppdrag.

Kort om verksamheten